Strona głównaZapowiedź wydawnicza "SP"
Wkrótce na polskim rynku ukaże się książka ks. Roberta A. Sirico, zawierająca jego teksty: "Ku wolnemu i moralnemu społeczeństwu" oraz "Powołanie przedsiębiorcze".
Osoby, które chciałyby być poinformowane o jej ukazaniu się na rynku oraz o możliwościach jej nabycia, proszone są o przysłanie pustego e-maila z tematem "Sirico"Rynek normalnych ubezpieczeń zdrowotnych

No właśnie, na czym polega normalność na rynku ubezpieczeń (nie tylko) zdrowotnych - oto jest pytanie. W pierwszym rzędzie wymaga ono sprecyzowania kilku podstawowych pojęć "ubezpieczeniowych", takich jak: ubezpieczyciel, ubezpieczony, świadczeniodawca, oraz "medycznych", takich jak: koszyk świadczeń gwarantowanych, procedury medyczne i standardy postępowania.


System ubezpieczeń można zamknąć w figurze trójkąta, w którego narożnikach są:

1.ubezpieczony-pacjent
2.ubezpieczyciel-Kasa Chorych
3.świadczeniodawca-lekarz.

Jak płyną pieniądze? Każdy z nas jako potencjalny pacjent płaci składkę do Kasy Chorych, która z kolei refunduje (finansuje) lekarzowi udzielone nam tzw. świadczenie zdrowotne. Może być również sytuacja odwrotna, gdy to my płacimy lekarzowi, a nam, czyli pacjentom refunduje Kasa Chorych. Jako lekarz i jako pacjent wolałbym to drugie rozwiązanie - po prostu mamy wówczas świadomość tego ile i za co płacimy.

Kasa Chorych może być państwowa (w Polsce czytaj: polityczna), prywatna (podobnie jak Fundusze Emerytalne) lub mieszana i może mieć charakter regionalny (obecnie tak jest) lub ogólnokrajowy (tak powinno być). A jak wygląda sytuacja na obecnym etapie reformy tzw. służby zdrowia? Pomiędzy naszymi, tzn. pacjentów pieniędzmi, a:

1.Kasą Chorych i
2.lekarzem,

są pośrednicy :

1.ZUS i
2.dyrektorzy ZOZ-ów (zarówno publicznych-państwowych jak i niepublicznych-prywatnych).

Warto czasem prześledzić drogę jaką odbywają nasze pieniądze. O ZUS-ie, tym monopolistycznym molochu, napisano już tak dużo, że pominę ten wątek. Co do ZOZ-ów ... . Zgodnie z ustawą o ZOZ-ach (która to ustawa jest bezpośrednią przyczyną wielu patologii w służbie zdrowia) to one są "świadczeniodawcą" mającym udzielać świadczeń zdrowotnych. Jest to założenie z gruntu fałszywe, ponieważ budynki ze sprzętem oraz z dyrektorem i administracją same w sobie nie leczą. Rzeczywistym świadczeniodawcą jest lekarz i to on jako prowadzący działalność gospodarczą powinien być kontraktowany przez Kasę Chorych. I tylko on osobiście, jako podmiot gospodarczy-właściciel, zarządca i pracownik własnego interesu jest w stanie zapewnić odpowiednią JAKOŚĆ świadczonych usług, oraz być w pełni ODPOWIEDZIALNYM za wszystko, co robi. Tak funkcjonuje (i to jest normalność !) obecnie opieka zdrowotna na poziomie lekarza rodzinnego, w mniejszym stopniu na poziomie lekarza specjalisty, sporadycznie na poziomie lecznictwa szpitalnego. Zatrudnianie lekarzy w ZOZ-ach jako pracowników etatowych (umowa o pracę) nijak się ma do charakteru tego zawodu, gdyż promuje tzw. BMW (biernych, miernych, wiernych), zaś poziom wynagrodzenia znacznie odbiega od charakteru wykonanej pracy.

I tu pojawia się część medyczna naszego rozważania ...

Przychodząc do lekarza czy to rodzinnego, czy specjalisty, oczekujemy, że zastosuje on względem nas jakąś określoną procedurę medyczną, np. udzieli porady, zleci badanie w laboratorium, wykona zastrzyk lub przeprowadzi zabieg operacyjny. Jego czynności są (przepraszam, powinny być) zaplanowane i ściśle określone, a nie przypadkowe. I tu jest miejsce na tzw. standardy postępowania tzn. danej chorobie przypisany winien być pewien określony sposób postępowania, powszechnie akceptowany przez ogół lekarzy. Natomiast jakich procedur medycznych ("bezpłatnych") za wpłacaną przez nas składkę możemy oczekiwać od lekarza określać powinien koszyk świadczeń gwarantowanych. Reszta procedur powinna być częściowo lub całkowicie odpłatna.

Hubert Skrzypek

(Autor jest lekarzem ortopedą)


Artykuł polemiczny: Piotr Luberda - Ubezpieczenia: przymusowe czy dobrowolne?


Umieść poniższe bannery na swojej stronie WWW

Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek


Wśród autorów tekstów
m.in.:

Ludwig von Mises
Mark Skousen
Lawrence W. Reed
Doug Bandow
Walter Block
Donald K. Jonas
Burtom Folsom
Alan Levite
Paul A. Cleveland
Hans F. Sennholz
Albert J. Nock
Dwight R. Lee
Michael Novak

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij swoją opinię


Czytelnicy
piszą