Strona główna


Konserwatyzm nie jest ideologią

Edmund Burke XX wieku nie bez przyczyny tak nazywany jest Russell Kirk. Autor szeregu publikacji, ponad 30 pozycji książkowych, ( m. in. Konserwatywny umysł: od Burka do Eliota ) setki artykułów, gotyckich opowiadań o duchach i krótkich utworów fantastycznych. Laureat wielu prestiżowych nagród, wyróżnień naukowych i literackich, odznaczony przez Ronalda Reagana Presidential Citizens Medal.

Przyszłość konserwatyzmu z założenia miała być pracą polemiczną. Na pewno takową jest, ale jest również swoistym dekalogiem. Drogowskazem, kierującym konserwatystów w pożądanym celu, na kanwie fundamentalnych i elementarnych Zasad. Aksjologia konserwatywna omawiana jest szczegółowo i precyzyjnie, co pozwala dostrzec, które wartości zostały zapomniane i zdeprecjonowane we współczesnym świecie. Autor stara się odpowiedzieć, co zrobić, ażeby przywrócić im właściwe miejsce i znaczenie.

Kirk dowodzi, iż konserwatyzm nie jest ideologią, gdyż nie rodzi fanatycznych wyznawców, gotowych na dokonanie każdego aktu, z pogwałceniem podstawowych wartości, tak jak ma to miejsce w komunizmie, faszyzmie i utylitaryzmie. Nie jest kultem Rozumu, ani schematycznym konstruowaniem uprzednio wykoncypowanego planu. Konserwatyzm jest stanem umysłu, typem charakteru, sposobem postrzegania ładu społecznego.

Bezwzględnie krytykowani są intelektualiści i ideolodzy, jako ludzie zadufani w sobie, oderwani od rzeczywistości, permanentnie wierzący w swoją misję dziejową naprawy świata w oparciu o inżynierię społeczną.

Ostrzega przed możnym wpływem doktrynerów, którzy zagnieździli się w biurach, na posadach administracyjnych, w katedrach i stamtąd kształtują mentalność przyszłych pokoleń. Zupełnie nie licząc się z moralnością, doprowadzają do pomieszania hierarchii wartości, skutkującą chaosem intelektualnym i przeciętnością umysłową.

Autor, uważa, że jednym z najważniejszych czynników odnowy społecznej, jest naprawa systemu edukacyjnego. Który winien kształcić nową arystokrację, na bazie tradycyjnych ideałów. Szkoła czy uczelnia ma być tym miejscem, w którym będą krzewione: tradycja, honor, szacunek. Jednakże, główna odpowiedzialność w wychowaniu szlachetnego człowieka-obywatela, spoczywa na rodzinie. Jako podstawowej i najważniejszej komórce społecznej.

Dzieło traktuje również o sercu (woli), jako niebagatelnym składniku osobowości każdego człowieka. Za Pascalem powtarza: Serce kieruje się racjami, o których rozsądek nie ma pojęcia - maksyma, będąca aksjomatem socjologii dla konserwatysty. Uwydatnia istotne znaczenie wnętrza człowieka, jego uduchowienia, wyższych aspiracji.

Temat sprawiedliwości społecznej, tak popularny, też został omówiony przez autora. Przestrzega, że obecnie, nie wystarczy tylko: nawoływanie opinii publicznej do przestrzegania reguł wolnego współzawodnictwa, kierowania się motywem zysku i naśladownictwa wzoru człowieka zawdzięczającego wszystko sobie.

Dziesiątki lat permanentnej indoktrynacji marksistowskiej miały swój wpływ na społeczeństwa. Odtrutką będzie życie podług tradycyjnych wartości moralnych i politycznych, ich propagowanie.

Praca okraszona wieloma cytatami Burke'a, Tocqueville'a - przyjaciela amerykańskiej demokracji i wielu innych wybitnych myślicieli.

Wymownym jest apel o zachowanie kraju takim, by można było go kochać, aby tego dokonać, należy odwołać się do autentycznych wartości, które przemogą Chaos i Noc.

Pamiętajmy o tym!

Wojciech Łapiński
(5 grudnia 2005)


Russel Kirk - Przyszłość konserwatyzmu; Wyd. Arwil, Warszawa 2005; tłumaczenie: Borys Walczyna
Zamów książkę

Przeczytaj fragmenty książki "Przyszłość konserwatyzmu"
Kwestia sprawiedliwości społecznej
Stałość i zmiana


Tekst publikujemy za zgodą portalu

Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek
Wśród autorów tekstów
m.in.:

Ludwig von Mises
O.Robert Sirico
Lawrence W. Reed
Doug Bandow
Walter Block
Donald K. Jonas
Burtom Folsom
Alan Levite
Paul A. Cleveland
Hans F. Sennholz
Albert J. Nock
Dwight R. Lee
Michael Novak

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij recenzję