Strona główna
PAFERE organizacją pożytku publicznego

Od przyszłego roku będziecie mieli Państwo szansę wspomóc promocję wolności gospodarczej w Polsce, przekazując 1 proc. płaconego podatku dochodowego Fundacji PAFERE. Taką możliwość otwiera uzyskanie przez nas statusu organizacji pożytku publicznego. KRS PAFERE - 0000278610

- Posiadając odpowiednią wiedzę i narzędzia, każdy człowiek w przyjaznym systemie potrafi tworzyć bogactwo dla siebie i innych. PAFERE dostarcza bezpłatnie takiej wiedzy, opartej głównie na doświadczeniach amerykańskich, które doprowadziły USA do olbrzymiego dobrobytu - mówi założyciel i prezes Fundacji PAFERE Jan Michał Małek. - Przeznaczając 1 proc. płaconego podatku na pomoc innym pomagasz sobie. Wsparcie PAFERE to dar, który może przynieść pożytek dla kraju - zachęca do wsparcia Fundacji.

Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która weszła w życie w 2004 roku, podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Kto może wspomóc PAFERE?

Jeden procent może przekazać:

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku.
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28, 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37 i odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

Najważniejsze informacje praktyczne

 • należy wypełnić odpowiedni formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, wpisać w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego podatku dochodowego oraz dane dokładną nazwę OPP oraz nr KRS (nr KRS PAFERE - 0000278610).
 • wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą nie później niż 30 kwietnia, w przypadku formularza PIT-28, nie później niż 31 stycznia.
Podstawowe zasady przekazywania 1%:

 • podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
 • w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji; podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308 - 310 - PIT-36, poz. 108 - 119 - PIT-36L, poz. 127 - 129 - PIT-37, poz. 61 - 63 - PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
 • podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 119 - PIT-36L, poz. 129 - PIT-37, poz. 63 - PIT-38);
 • podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
 • wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.
Więcej na www.pafere.org

Skomentuj ten artykuł
(wpisując jego tytuł w temat)

Umieść poniższe bannery na swojej stronie WWW


Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek
Spis Autorów

Komentarz tygodnia

Książki
polecane

Czytelnicy
piszą

1 2 3 4
oooooooooooooooooooooooi
Subskrypcja
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na "SP" wpisz swój adres e-mail


Powiadom znajomego o "SP" wpisując jego adres e-mail

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij swoją opinię