Strona główna


Wyślij list do Prezydenta Polski!

Wielu z Państwa pamięta o udziale Polonii amerykańskiej w poparciu przyjęcia Polski do NATO. Jednym ze sposobów pomocy było masowe pisanie listów do przedstawicieli władz amerykańskich w tej sprawie.
Obecnie ma miejsce podobna akcja, związana z poparciem dla Układu o Wolnym Handlu pomiędzy USA a Polską.
Rozpoczynamy podobne działania także w Polsce. Każdy z Państwa może pomóc w następujący sposób:
- można wydrukować i wysłać list do Prezydenta Polski - w załączniku - na adres Pałacu Prezydenckiego,
- można dodatkowo wysłać ten list mailem na adres: listy@prezydent.pl
- możne poprosić o wysyłanie listów rodzinę, przyjaciół i znajomych a także umieszczać informacje o inicjatywie na innych stronach w sieci.

Dołącz do akcji prowadzonej w USA i Polsce!

Wyślij do Prezydenta list popierający Układ o Wolnym Handlu z USA!List do Prezydenta III RP,
Aleksandra Kwaśniewskiego

Pan Prezydent
Aleksander Kwaśniewski
Pałac Prezydencki
Krakowskie Przedmieście 48/50
00-071 Warszawa

Dotyczy: Układ o Wolnym Handlu z USA

Panie Prezydencie,

jako polski obywatel wysoko cenię sobie Pańskie oświadczenie z lipca 2002 roku, złożone wspólnie z prezydentem Ameryki, panem Jerzym W. Bush`em, w którym była mowa o tym, iż Polska i Stany Zjednoczone Ameryki budują wspólnie "Transatlantycki Dom Wolności" i prowadzą ożywiony dialog w sprawach handlowych.

Jak powiedział Pan w jednym z wywiadów: "Polska ma wiele powodów o charakterze historycznym, żeby być strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych. To 10 milionów ludzi, którzy się przyznają do polskich korzeni w Ameryce(...)".

W pełni zgadzam się, że dwustronna Umowa o Wolnym Handlu pomiędzy naszymi krajami leży w najlepszym interesie obu państw.

Proszę przyjąć zapewnienie o moim silnym poparciu dla wszystkich wysiłków prowadzących do intensyfikacji rozmów i rychłego wprowadzenia w czyn tej Umowy przez polskie Władze.

Z poważaniem
..............................


(31 marca 2003)

Skomentuj ten artykuł

Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek
Wśród autorów tekstów
m.in.:

Ludwig von Mises
O.Robert Sirico
Lawrence W. Reed
Doug Bandow
Walter Block
Donald K. Jonas
Burtom Folsom
Alan Levite
Paul A. Cleveland
Hans F. Sennholz
Albert J. Nock
Dwight R. Lee
Michael Novak

PAFERE

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij swoją opinię