Strona głównaProtest do Ministerstwa Finansów przeciwko opłacie od przekroczenia granicy (28 września 2001)

Szanowni Państwo

W pełni podzielam Państwa obawy co do dziury budżetowej i potrzeby jej łatania. Moim zdaniem, najlepszym sposobem jest po prostu obcięcie wydatków, co można osiagnąć przez prywatyzację sektora państwowego oraz zmniejszenie wydatków na opiekę społeczną.

Jednakże przedstawiony przez Ministerstwo Finansów pomysł wprowadzenia opłaty w wysokosci 20 zł za przekraczanie granicy uważam za SKANDALICZNY i niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawa.

Pomysł ten przypomina wizy wyjazdowe z czasów PRL, i w sposób poważny narusza prawo każdego człowieka do swobodnego poruszania się. Czy pomyśleli Państwo o mieszkańcach miejscowości przygranicznych, którzy teraz, aby odwiedzić swoich znajomych, będą musieli PŁACIĆ NIEBAGATELNĄ SUMĘ za sam fakt przekroczenia granicy (również pieszo) ???

Dodatkowo, wprowadzenie tej opłaty może wywołać oburzenie i sprzeciw Unii Europejskiej, z którą III Rzeczpospolita Polska ma podpisany traktat stowarzyszeniowy. Ideą UE jest swobodne przekraczanie granic przez mieszkańców krajów -- NIE wprowadzanie opłat z tego tytułu !!! Obawiam się, iż wprowadzenie tej opłaty może co najmniej opóźnić wejście Polski do Unii Europejskiej.

Jako świadom swoich praw obywatel i Wolny Człowiek, postanowiłem prowadzić kampanię przeciw temu pomysłowi. Nie jestem sam. Proszę zajrzeć na jakiekolwiek forum dyskusyjne, a znajdziecie Państwo pełne oburzenia opinie ludzi; również znaczna część mediów wypowiada się przeciwko temu pomysłowi.

Mam więc nadzieję, iż pomysł ten był tylko idiotyczną propozycją, która, mam nadzieję, zostanie odrzucona.

Z poważaniem

Krzysztof Sobolewski

Oto adresy do Ministerstwa Finansów, na które można wysyłać protest:

Zadaj pytanie pracownikowi Biura Prasowego MF:
biuro.prasowe@mofnet.gov.pl

Biuro Prasowe:
tel. (+48 22) 694 49 91, 694 41 82, 827 36 69
fax (+48 22) 827 27 22

Inne adresy:

Biuro Kontroli Resortowej,
Stanowisko ds. Skarg i Wniosków:
tel. (+48 22) 694 45 89

Biuletyn Skarbowy
tel. (+48 22) 694-30-33
drt@mofnet.gov.pl

* * *

Apel do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego o niepodpisywanie ustawy "Prawo farmaceutyczne" (2 września 2001)

Szanowny Panie Prezydencie

Senat w dniu 30 sierpnia 2001 roku zaaprobował ustawę, która ogranicza wolność gospodarczą w dziedzinie handlu lekami, zezwalając na posiadanie aptek tylko farmaceutom.

Takie posunięcie poważnie godzi w samą ideę wolności gospodarczej, oraz zagraża wolnemu rynkowi i rozwojowi gospodarczemu Polski. W czasie, gdy jest wysokie bezrobocie, gdy obserwujemy recesję i zastój gospodarczy, taka nowelizacja jeszcze bardziej pogorszy stan polskiej gospodarki.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Rzecznik Praw Obywatelskich również sprzeciwili się wprowadzeniu tej nowelizacji -- zarówno dlatego, iż grozi ona powstaniem monopoli farmaceutycznych w dziedzinie sprzedaży leków, oraz dlatego, iż narusza ona prawo obywatelskie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jedynymi, którzy skorzystają na takiej ustawie, będą ekskluzywne organizacje -- izby aptekarskie, których członkowie zagwarantują sobie w ten sposób monopol i podzielą terytorium.

Co najważniejsze, to monopol farmaceutów na posiadanie aptek NIE jest potrzebny w celu ochrony praw konsumenta; przeciwnie, narusza on te prawa, odbierając konsumentowi możliwość wyboru najlepszego towaru po najniższych cenach, i skazując go na politykę cenową monopolistów.

Zadaniem Państwa nie jest wspieranie monopoli zawodowych, tylko stworzenie otwartych warunków rynkowych, gdzie działać może każdy, kto ma na to środki finansowe.

Istotnym również jest, iż farmaceuci nie zawsze dysponują środkami finansowymi odpowiednimi, aby zakładać, rozwijać i prowadzić apteki. Rzadko też mają oni wykształcenie w dziedzinie ekonomii lub zarządzania. Ogólnie rzecz biorąc, nie nadają się oni do prowadzenia aptek.

Obecna sytuacja -- gdy właścicielem apteki może być każdy, byle tylko zatrudnił farmaceutę, była sensowna, zdrowa i korzystna zarówno dla zdrowia publicznego, dla finansów prywatnych konsumentów leków, oraz dla wzrostu gospodarczego w Polsce i wolnego rynku.

I tak powinno pozostać. Wiedząc, iż w przeszłości opowiadał się już Pan za wolnym rynkiem, przeciwko naruszaniu wolności handlu, apeluje do Pana o niepodpisywanie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, aż do czasu, gdy naruszający wolność handlu lekami zapis zostanie skreślony.

Z poważaniem

Krzysztof SobolewskiUmieść poniższe bannery na swojej stronie WWW

Webmaster
Copyright 2001, Paweł Sztąberek


Wśród autorów tekstów
m.in.:

Ludwig von Mises
Mark Skousen
Lawrence W. Reed
Doug Bandow
Walter Block
Donald K. Jonas
Burtom Folsom
Alan Levite
Paul A. Cleveland
Hans F. Sennholz
Albert J. Nock
Dwight R. Lee
Michael Novak

ooooooooooooooooooooooooi
Przyślij swoją opinię


Czytelnicy
piszą